Iamjeonn
taekook | em nhà

taekook | em nhà

Tác giả:

546407 38718

em nhà, em là nhà, em là người nhà. - chuu

taekook | thời niên thiếu có em

taekook | thời niên thiếu có em

Tác giả:

51885 5466

kim taehyung không thích đồ ngọt, nhưng luôn có một chiếc kẹo bên cạnh mình. - chuu