Hynghien
[BH][Hoàn] Ngọt Ngào Tín Ngưỡng | Vân Thâm Nguyệt Triêu

[BH][Hoàn] Ngọt Ngào Tín Ngưỡng | Vân Thâm Nguyệt Triêu

Tác giả:

2359 83

Tác phẩm: Ngọt Ngào Tín Ngưỡng Tác giả: Vân Thâm Nguyệt Triêu Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Chính kịch Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất Số lượng từ toàn văn: 202771 chữ Tác phẩm tích phân: 58,807,416 Nội dung nhãn mác: Đô thị tình duyên trời đất tác thành giới giải trí ngọt văn Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Lục Vân Dã (Lục Ly Ca), Ngôn Sơ Nguyệt ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=6462996 (Bắt đầu: 15/01/2022 - Kết thúc: 20/04/2022)

[BH][Hoàn] Ở Trong Trò Chơi Vô Hạn Đương Xã Ngưu | Nhiệt Đáo Hôn Quyết

[BH][Hoàn] Ở Trong Trò Chơi Vô Hạn Đương Xã Ngưu | Nhiệt Đáo Hôn Quyết

Tác giả:

4889 397

Tác phẩm: Ở Trong Trò Chơi Vô Hạn Đương Xã Ngưu Tác giả: Nhiệt Đáo Hôn Quyết Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm tích phân: ⭐ 650,101,120 Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất Số lượng từ toàn văn: 740465 chữ Tác phẩm vinh dự: ⭐ Kim bài đề cử Nội dung nhãn mác: Linh dị thần quái tình hữu độc chung vô hạn lưu sảng văn Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Hạ Tri Ý, Cảnh Như Ngọc ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=6665859 (Bắt đầu: 02/05/2022 - 02/11/2022)

[BH][Hoàn] Xuyên Thành Mê Luyến Nữ Chủ O Oan Chủng Đảo Chủ | Văn Đốc

[BH][Hoàn] Xuyên Thành Mê Luyến Nữ Chủ O Oan Chủng Đảo Chủ | Văn Đốc

Tác giả:

3998 183

Tác phẩm: Xuyên Thành Mê Luyến Nữ Chủ O Oan Chủng Đảo Chủ Tác giả: Văn Đốc Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - ảo tưởng tương lai - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất Số lượng từ toàn văn: 395288 chữ Tác phẩm tích phân: 197,282,000 Nội dung nhãn mác: Ngọt văn hiện đại vô căn cứ xuyên thư Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Phó Chiêu, Thời Nam ┃ nhân vật phụ: Phó Vân Khởi ┃ cái khác: Raw: novelid=6244061 (Bắt đầu: 02/05/2022 - Kết thúc: 31/07/2022)

[BH] Ngày Đăng Cơ Trẫm Phát Hiện Mình Là Vai Ác | Hiểu Mộng Trí Huyễn Sinh

[BH] Ngày Đăng Cơ Trẫm Phát Hiện Mình Là Vai Ác | Hiểu Mộng Trí Huyễn Sinh

Tác giả:

17836 1501

Tác phẩm: Ngày Đăng Cơ Trẫm Phát Hiện Mình Là Vai Ác Tác giả: Hiểu Mộng Trí Huyễn Sinh Văn chương loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Văn chương tích phân: 261,174,864 Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Văn chương tiến độ: Còn tiếp Nội dung nhãn mác: Hào môn thế gia hệ thống livestream Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Phó Bình An ┃ vai phụ: Lạc Quỳnh Hoa ┃ cái khác: Livestream, hệ thống, Hoàng đế, ABO Raw: novelid=6010751 ⭐Đánh giá tác phẩm: Ngân bài đề cử (Bắt đầu: 20/5/2022)

[BH] Mời Ngươi Thận Trọng Chút!!! | Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử

[BH] Mời Ngươi Thận Trọng Chút!!! | Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử

Tác giả:

6244 260

Tác phẩm: Mời Ngươi Thận Trọng Chút!!! Tác giả: Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử Văn chương loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Văn chương tích phân: 329,358,528 Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Văn chương tiến độ: Còn tiếp Nội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Khương Lăng, Quý Trì Căng ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác Raw: novelid=6739132 (Bắt đầu: 21/08/2022)

[BH][Hoàn] Không Làm Bằng Hữu | Mặc Bạch Lang

[BH][Hoàn] Không Làm Bằng Hữu | Mặc Bạch Lang

Tác giả:

4283 114

Tác phẩm: Không Làm Bằng Hữu Tác giả: Mặc Bạch Lang Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Chính kịch Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất Số lượng từ toàn văn: 545118 chữ Tác phẩm tích phân: 192,199,744 Nội dung nhãn mác: Niên hạ đô thị tình duyên tình hữu độc chung giới giải trí Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Bạch Mộc Tịch, Thẩm Chung ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=5973123 (Bắt đầu: 29/06/2022 - Kết thúc: 07/11/2022)

[BH][Hoàn] Tra Cố Chấp Phản Diện Sau [Xuyên nhanh] | Bát Lưỡng Bạch Tửu

[BH][Hoàn] Tra Cố Chấp Phản Diện Sau [Xuyên nhanh] | Bát Lưỡng Bạch Tửu

Tác giả:

4438 168

Tác phẩm: Tra Cố Chấp Phản Diện Sau [Xuyên nhanh] Tác giả: Bát Lưỡng Bạch Tửu Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm tích phân: 183,341,488 Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất Số lượng từ toàn văn: 495576 chữ Nội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung hoan hỉ oan gia ngọt văn xuyên nhanh Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Hoa Huyền ┃ nhân vật phụ: 《 ta thật chỉ muốn tìm đường chết a [ xuyên nhanh ]》 ┃ cái khác: Ta dựa vào mỹ mạo chinh phục nữ chủ [ xuyên nhanh ] Raw: novelid=6393870 (@Nicole) (Bắt đầu: 20/06/2022 - Kết thúc: 12/10/2022)

[BH] Phúc Thủy | Ninh Viễn

[BH] Phúc Thủy | Ninh Viễn

Tác giả:

4901 350

Tác phẩm: Phúc Thủy Tác giả: Ninh Viễn Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Không rõ (Confirm: Thịnh chủ công) Tác phẩm tích phân: 143,113,200 Tác phẩm phong cách: Chính kịch Tác phẩm tiến độ: Còn tiếp Raw: novelid=5796329 (Bắt đầu: 12/10/2022 / Kết thúc ...)

[BH][Hoàn] Phản Diện Nữ Phụ Từ Chức Về Sau | Lệ Chi Toan Nãi

[BH][Hoàn] Phản Diện Nữ Phụ Từ Chức Về Sau | Lệ Chi Toan Nãi

Tác giả:

5821 308

Tác phẩm: Phản Diện Nữ Phụ Từ Chức Về Sau Tác giả: Lệ Chi Toan Nãi Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất Số lượng từ toàn văn: 502846 chữ Tác phẩm tích phân: 349,062,944 Nội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung tiên hiệp tu chân ngọt văn xuyên thư Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Sở Hi Niên, Ngu Sơ Yên ┃ nhân vật phụ: Nhân thần yêu ma quỷ quái ┃ cái khác: Ngọt văn, nữ phụ Raw: novelid=6739683 (Bắt đầu: 11/04/2022 - Kết thúc: 31/08/2022)

[BH] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy | Thực Lộc Khách

[BH] Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy | Thực Lộc Khách

Tác giả:

20079 1166

Tác phẩm: Bệnh Mỹ Nhân Sư Tôn Nghìn Tầng Cạm Bẫy Tác giả: Thực Lộc Khách Văn chương loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - tiên hiệp Tác phẩm thị giác: Hỗ công Văn chương tích phân: 663,817,280 Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Văn chương tiến độ: Còn tiếp Nội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung cận thủy lâu đài trời đất tác thành tiên hiệp tu chân Lục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Khanh Chu Tuyết, Vân Thư Trần ┃ vai phụ: Nguyễn Minh Châu, Liễu Tầm Cần, Lâm Tầm Chân, Bạch Tô, Việt Trường Ca, Tiêu Hồng, Trần Liên Thanh, Phạm Âm, Lâm Thanh Nhai, Đường Già Diệp ┃ cái khác: Raw: novelid=6735731 (Bắt đầu: 04/04/2022 / Kết thúc: ...)