Hynghien
[BH][Hoàn] Bị Ép Kế Thừa Lão Bà Sau | Phong Thính Lan

[BH][Hoàn] Bị Ép Kế Thừa Lão Bà Sau | Phong Thính Lan

Tác giả:

19335 1274

Tác phẩm: Bị Ép Kế Thừa Lão Bà Sau Tác giả: Phong Thính Lan Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - hồi hộp Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Chính kịch Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (231 chương) Số lượng từ toàn văn: 743183 chữ Tác phẩm tích phân: 359,761,792 Nội dung nhãn mác: Linh dị thần quái khủng bố trời đất tác thành hồi hộp suy luận Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Cố Khỉ, Khương Tố Ngôn ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=6998053 (Published: 18/09/2022 - 31/01/2023)

[BH][Hoàn] Ngươi Giống Như Mẹ Của Nhãi Con Ta | Thiên Địa Giai Nhập Mộng

[BH][Hoàn] Ngươi Giống Như Mẹ Của Nhãi Con Ta | Thiên Địa Giai Nhập Mộng

Tác giả:

8880 319

Tác phẩm: Ngươi Giống Như Mẹ Của Nhãi Con Ta Tác giả: Thiên Địa Giai Nhập Mộng Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (85 chương) Số lượng từ toàn văn: 579265 chữ Tác phẩm tích phân: 237,466,224 Nội dung nhãn mác: Sinh con giới giải trí hiện đại vô căn cứ huyền học Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Đỗ Du Nhiên, Ôn Từ ┃ nhân vật phụ: Thật nhiều ┃ cái khác: Nhanh cất vào giỏ rau! Raw: novelid=7012157 (Published: 15/11/2022 - 19/02/2023)

[BH][Hoàn] Tùy Ý Ngưỡng Vọng | Văn Đốc

[BH][Hoàn] Tùy Ý Ngưỡng Vọng | Văn Đốc

Tác giả:

4270 167

Tác phẩm: Tùy Ý Ngưỡng Vọng Tác giả: Văn Đốc Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (89 chương) Số lượng từ toàn văn: 552600 chữ Tác phẩm tích phân: 166,929,648 Nội dung nhãn mác: Niên hạ đô thị tình duyên trời xui đất khiến ngọt văn Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Bùi Mộ Tây, Hạ Đường ┃ nhân vật phụ: Nam Duyệt Tư, Chu Trạm, Minh Tư Mạn ┃ cái khác: Raw: novelid=6779092 (Published: 23/11/2022 - 24/02/2023)

[BH][Hoàn] Ngày Đăng Cơ Trẫm Phát Hiện Mình Là Vai Ác | Hiểu Mộng Trí Huyễn Sinh

[BH][Hoàn] Ngày Đăng Cơ Trẫm Phát Hiện Mình Là Vai Ác | Hiểu Mộng Trí Huyễn Sinh

Tác giả:

34634 2915

Tác phẩm: Ngày Đăng Cơ Trẫm Phát Hiện Mình Là Vai Ác Tác giả: Hiểu Mộng Trí Huyễn Sinh Văn chương loại hình: Nguyên sang - bách hợp - lịch sử tưởng tượng - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Văn chương tích phân: 481,254,368 Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Văn chương tiến độ: END Chính văn. ⭐Đánh giá tác phẩm: Ngân bài đề cử, Kim bài đề cử Nội dung nhãn mác: Hào môn thế gia hệ thống livestream Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Phó Bình An ┃ vai phụ: Lạc Quỳnh Hoa ┃ cái khác: Livestream, hệ thống, Hoàng đế, ABO Raw: novelid=6010751 (Bắt đầu: 20/5/2022)

[BH][Hoàn] Văn Bạch Truy Tập Lục | Thư Tự Thanh

[BH][Hoàn] Văn Bạch Truy Tập Lục | Thư Tự Thanh

Tác giả:

2862 99

Tác phẩm: Văn Bạch Truy Tập Lục Tác giả: Thư Tự Thanh Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - hồi hộp Tác phẩm thị giác: Hỗ công Tác phẩm phong cách: Chính kịch Sở thuộc hệ liệt: Hiện đại chi Hình sự trinh sát xử án Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (174 chương) Số lượng từ toàn văn: 741725 chữ Tác phẩm tích phân: 201,761,968 Nội dung nhãn mác: Hiện đại vô căn cứ hồi hộp suy luận thời đại tân phong Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Lục Niệm Văn, Hứa Vân Bạch ┃ nhân vật phụ: Tôn Nhã Thịnh, Triệu Y Ngưng, Khấu Đại Hải chờ ┃ cái khác: Hình sự trinh sát suy luận Raw: novelid=6443124 @Như fuba (Published: 03/05/2022 - 02/02/2023)

[BH][Hoàn] Giẫm Lên Vết Xe Đổ | Thị Miên

[BH][Hoàn] Giẫm Lên Vết Xe Đổ | Thị Miên

Tác giả:

3441 109

Tác phẩm: Giẫm Lên Vết Xe Đổ Tác giả: Thị Miên Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - ảo tưởng tương lai - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Sở thuộc hệ liệt: Trúc Cơ chi Tương ái tương sát Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (115 chương) Số lượng từ toàn văn: 482325 chữ Tác phẩm tích phân: 170,887,408 Nội dung nhãn mác: Cường cường hào môn thế gia trùng sinh tương ái tương sát Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Ứng Giác Nguyệt, Hướng Linh Tê ┃ nhân vật phụ: Tiếp theo bản mở 《 lãng mạn dị ứng 》 ┃ cái khác: Đã hoàn tất - cầu ngũ tinh khen ngợi Raw: novelid=6725192 (Published: 05/06/2022 - 16/02/2023)

[BH][Hoàn] Sau khi chết phát hiện lão bà là linh dị văn phản diện

[BH][Hoàn] Sau khi chết phát hiện lão bà là linh dị văn phản diện

Tác giả:

12093 715

Tác phẩm: Sau khi chết phát hiện lão bà là linh dị văn phản diện Tác giả: Lũ Ngọc Tài Băng Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ thụ Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (145 chương) Số lượng từ toàn văn: 487691 chữ Tác phẩm tích phân: 203,956,704 Nội dung nhãn mác: Linh dị thần quái hào môn thế gia ngọt văn xuyên thư Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Mộc Chiêu, Phó Du Thường ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=6503344 (Published: 20/09/2022 - 21/02/2023)

[BH][Hoàn] Cùng đại tiểu thư tình yêu bí mật | Cảnh Tiểu Lục

[BH][Hoàn] Cùng đại tiểu thư tình yêu bí mật | Cảnh Tiểu Lục

Tác giả:

14114 605

Tác phẩm: Cùng đại tiểu thư tình yêu bí mật Tác giả: Cảnh Tiểu Lục Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (146 chương) Số lượng từ toàn văn: 482065 chữ Tác phẩm tích phân: 163,673,696 Nội dung nhãn mác: Đô thị tình duyên hào môn thế gia tình hữu độc chung yêu đương hiệp ước Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Mộ Dĩ An, Tiêu Thuần ┃ nhân vật phụ: Rất nhiều người ┃ cái khác: Yêu đương hiệp ước, đùa giả làm thật Raw: novelid=7031636 @by Phú bà Bích Như~ (Published: 08/12/2022 - 08/03/2022)

[BH][Hoàn] Trúng Cổ Sau Thanh Lãnh Sư Tỷ Yêu Ta | Nguyệt Tà Tinh Di

[BH][Hoàn] Trúng Cổ Sau Thanh Lãnh Sư Tỷ Yêu Ta | Nguyệt Tà Tinh Di

Tác giả:

13205 743

Tác phẩm: Trúng Cổ Sau Thanh Lãnh Sư Tỷ Yêu Ta Tác giả: Nguyệt Tà Tinh Di Văn chương loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Chủ công Văn chương tích phân: 263,635,888 Tác phẩm phong cách: Nhẹ nhõm Văn chương tiến độ: END Chính văn Nội dung nhãn mác: Cường cường niên hạ ngọt văn hiện đại vô căn cứ Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Giang Như Luyện, Khanh Thiển ┃ nhân vật phụ: ┃ cái khác: Raw: novelid=6670144 (Bắt đầu: 02/08/2022 / Kết thúc: ...)

[BH][Hoàn] Đánh Đổ Ánh Trăng Mùa Hè | Cố Lai Nhất

[BH][Hoàn] Đánh Đổ Ánh Trăng Mùa Hè | Cố Lai Nhất

Tác giả:

5046 193

Tác phẩm: Đánh Đổ Ánh Trăng Mùa Hè Tác giả: Cố Lai Nhất Tác phẩm loại hình: Nguyên sang - bách hợp - cận đại hiện đại - tình yêu Tác phẩm thị giác: Không rõ Tác phẩm phong cách: Chính kịch Tác phẩm tiến độ: Hoàn tất (95 chương) Số lượng từ toàn văn: 531616 chữ Tác phẩm tích phân: 429,809,280 Nội dung nhãn mác: Đô thị tình duyên tình hữu độc chung gương vỡ lại lành thanh mai trúc mã Tìm kiếm từ khóa: Nhân vật chính: Dụ Nghi Chi, Tất Nguyệt ┃ nhân vật phụ: Tất Hồng Ngọc, Tiền phu nhân ┃ cái khác: Raw: novelid=6822447 (Published: 14/11/2022 - 14/02/2023)