Miin_zsek
[HOÀN] On Fire - Taekook

[HOÀN] On Fire - Taekook

Tác giả:

166771 10769

Anh đã mơ về một ngôi nhà chỉ có hai ta, nhưng em ơi, anh là kẻ không thể yêu, anh sinh ra để thay mặt loài người làm kẻ xấu. ! Mafia- Taekook !

Gọi em là người nhà - Taekook

Gọi em là người nhà - Taekook

Tác giả:

272486 20795

-Học trưởng Kim Taehyung đã mê mệt em rồi phải không ? - ừ, tôi mê em, mê không tài nào hết được. ... - Bạn học Jeon là cái gì của học trưởng Kim vậy. - Họ là người nhà đấy. - Họ là anh em sao ? - Không rõ, chỉ là lúc nào cũng thấy bạn học Jeon hỏi học trưởng duy nhất một câu. - Hỏi ? - " Học trưởng, bao giờ chúng ta cưới ?" ______ Thanh xuân vườn trường + HE.