Vũ Thần full - FanFic4u

Phiêu lưuHuyền ảo

Hoàn thành

2012-11-18

Vũ Thần full

3494 lượt thích / 810287 lượt đọc
Thiên tài là như thế nào? Dù học tập chiến kỹ gì cũng có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, chỉ cần tu luyện công pháp mới là có thể sớm vượt qua cực hạn mà thăng cấp. Đó thật chính thiên tài. ..... Một thiên tài được sinh ra ngoài ý muốn! *Note: Post từ ebook của midnight_ghost – 4vn.eu
#than #vụ