Thay đổi - FanFic4u

Người sói

Đang cập nhật

2021-11-13

Thay đổi

3 lượt thích / 14 lượt đọc
AYYYYYYYYYYYYY ??!! Ai mà ngò được giống loài luôn bị canh chừng , đáng sợ nhất lịch sử lại được mọi người tôn trọng chứ ??!! Thật sự quá khó tin rồi !! Vậy mọi chuyện là thế nào ? Hãy cùng xem chuyện đi ~~
Danh sách Chap