[Onmyoji][R18] Heals - FanFic4u

Fanfiction

Hoàn thành

2018-10-11

[Onmyoji][R18] Heals

1537 lượt thích / 18686 lượt đọc
Thời gian không thể chữa lành tất cả, nhưng với sự giúp đỡ của con người, thì có thể. Hoang x Liên. Modern AU. Có ngược có ngọt. Các nhân vật trong truyện đều không thuộc về mình, họ thuộc về NetEase. Có nội dung không phù hợp với trẻ nhỏ, xin cân nhắc trước khi đọc.