Nữ hoàng ma cà rồng - FanFic4u

Ma cà rồng

Đang cập nhật

2023-01-01

Nữ hoàng ma cà rồng

175 lượt thích / 2613 lượt đọc
thế giới bị ma rồng xâm chiếm và tàn bạo, áp bức. Con người không thể làm gì ngoài việc cắn răng chịu đựng hoặc nghe theo lời của ma rồng, chiếm vì điều đó đã có mâu thuẫn giữa bốn người Shu và Lui, Valt và Free.