Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng ở tinh tế - FanFic4u

Bí ẩn

Đang cập nhật

2023-01-18

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng ở tinh tế

150 lượt thích / 756 lượt đọc
Tên Hán - Việt: Ta dựa đoán mệnh bạo hồng tinh tế Tác giả: Trọng Lâu Tam Thất Độ dài: 683 chương Thể loại: linh dị thần toán, huyền huyễn, bói toán,... Editor: Lucas ----- Giới thiệu: "Vị tiên sinh này, tôi thấy ấn đường của ông biến thành màu đen, mọi việc gần đây đều không thuận lợi, đến đây xem một quẻ đi!" - Vân mạt nhìn vào tài khoản trống trơn nói. Khách hàng A: "Tránh ra, đồ lừa đảo!" "Cô gái này, dương khí ở cung phu thê của chồng cô quá vượng, cô phải cẩn thận đám bạn trai bên cạnh anh ta nhé!" - Vân Mạt thấm thía nói. Khách hàng B: "Cô... cô... đồ tiểu nhân, tôi muốn tố cáo cô tội phỉ báng." "Vị khách này, chuyến này anh sắp đụng phải rắc rối lớn, sợ là sẽ gặp huyết quang tai ương." - Tay Vân Mạt vân vê ba đồng tiền xu, không ngừng cố gắng nói. "Huấn... huấn luyện viên, sao lại là anh?" Huấn luyện viên: "Chi bằng cô thử tính xem, hôm nay cô phải chạy bao nhiêu km?" Vân Mạt: "..." Mấy ngày sau đám khách hàng hấp tấp đến tìm Vân Mạt "Cô gái đoán mệnh ở đây đâu? Cứu tôi với..."