Nakroth: truyện kể về quá khứ - FanFic4u

Truyện ngắn

Đang cập nhật

2018-08-15

Nakroth: truyện kể về quá khứ

46 lượt thích / 866 lượt đọc
Đây là câu chuyện mình tự nghĩ ra vì mình rất thichs Kriknak. Có suy nghĩ gì thì hay để kết phânf bình luận.