Mạt thế nặng khải nông trường - Nguyên không phải là gió tây cười (Trọng sinh) - FanFic4u

Siêu nhiên

Hoàn thành

2015-07-10

Mạt thế nặng khải nông trường - Nguyên không phải là gió tây cười (Trọng sinh)

160 lượt thích / 20299 lượt đọc
Trở lại mạt thế trước, Biên Trường Hi có ba hận. Một hận biết người không rõ, bị người bên gối đoạt đi vòng ngọc nông trường phản bội tới chết. Hai hận tu luyện không kế, dị năng không mạnh chỉ có thể mặc cho người khi dễ tính kế. Ba hận ngày chọc ghẹo, nhớ thương người không ở bên người, ở bên cạnh cũng không dám đến gần. Cả đời này, nàng chỉ tin chính mình, gân gà giòn da hệ mộc cũng muốn mài ra đoạt mệnh lưỡi dao sắc bén. Cặn bã nam ác nữ, mất ta làm đá kê chân xem các ngươi có cái gì tốt kết cục! Chỉ là, khoái ý ân cừu gió giục mây vần phía dưới, thế giới này như thế hoang vu tàn nhẫn, nàng có thể cùng ai gắn bó? Loại tiểu thuyết đừng: Mạt thế ảo tưởng Khởi điểm trang đầu điểm nóng bìa mặt đề cử VIP2015-02-02