MẮT - FanFic4u

Truyện ngắn

Hoàn thành

2018-06-28

MẮT

18 lượt thích / 153 lượt đọc
Người ta bảo "mắt" chính là cửa sổ tâm hồn của mỗi người..... hãy trân trọng nó. Truyện đầu tay, xin đừng ném đá. Không thích mời nhấn back.
#linh
Danh sách Chap