Mao Sơn Quỷ Môn: U Minh Thoại Tà - FanFic4u

Siêu nhiên

Đang cập nhật

2022-11-18

Mao Sơn Quỷ Môn: U Minh Thoại Tà

0 lượt thích / 230 lượt đọc
Kỳ thuật Mao Sơn lại xuất hiện trên giang hồ, yêu ma tà quái ngang ngược hoành hành, lần này huyết vũ tanh phong sẽ xuất hiện như thế nào? Thế giới tàn khốc đầy thăng trầm, ai sẽ trả những khoản nợ máu đó? Sau những quỷ cục trùng trùng điệp diệp, ai chính ai tà? Tôi (Phương Quy) trong lúc vô tình đã bị dính vào một sự kiện linh dị, , làm sao có thể phá cục, làm sao mới có thể nghịch thiên cải mệnh? Thu linh diệt tà phá sát, tất cả đều nằm trong "Mao Sơn Quỷ Môn: U Minh Thoại Tà". Cuộc hành trình đáng sợ chính thức bắt đầu.