Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. (chép lại) - FanFic4u

Tâm linh

Đang cập nhật

2023-01-31

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. (chép lại)

0 lượt thích / 37 lượt đọc
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện là bộ kinh rất cơ bản xây dựng đời sống đạo đức của người đệ tử Phật. Trong đó làm con phải có hiếu với cha mẹ, làm trò học đạo phải biết phụng dưỡng sư trưởng là nội dung chủ đạo của bộ kinh này Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện gồm ba quyển Thượng, Trung, Hạ với 13 phẩm, là những giáo lý căn bản mà người tu học Phật cần nắm rõ trên lộ trình giác ngộ và giải thoát. Nguồn: https://tamhuongphat.com/kinh-dia-tang-bo-tat-bon-nguyen-tron-bo-cho-ban-doc-tung.html