|Identity 5|LucaNor| A story called 'love' - FanFic4u

Truyện ngắn

Đang cập nhật

2020-06-24

|Identity 5|LucaNor| A story called 'love'

236 lượt thích / 2074 lượt đọc
Title: A story called 'love'. Author: Kimi. Pairing: Luca Balsa x Norton Campbell. Fandom: Identity 5. . Mọi nhân vật không thuộc quyền sỡ hữu của tôi. . Vui lòng đọc chương giới thiệu trước khi đọc những chương còn lại. . Đây là một works tập hợp một đoản ngắn của LucaNor tôi viết trong lúc high cần.