Hyde và nỗi đau - FanFic4u

Người sói

Đang cập nhật

2022-12-25

Hyde và nỗi đau

19 lượt thích / 163 lượt đọc
Điều gì sẽ xảy ra nếu thay vì chọn Tyler làm Hyde của cô ấy, Marilyn Thornhill lại chọn Enid? Hoặc, Một câu chuyện đen tối trong đó Enid khao khát tình yêu và người trao nó cho cô không phải là một người tốt. Cp: Marilyn x Enid ? Wednesday x Enid ? Ai là người sẽ ở bên enid?
Danh sách Chap