Hậu cung Như Ý truyện - Quyển 1 - FanFic4u

Cổ đại

Đang cập nhật

2017-10-19

Hậu cung Như Ý truyện - Quyển 1

2475 lượt thích / 158458 lượt đọc
Tác giả: Lưu Diễm Tử Dịch: Phạm Minh Hậu (từ chương 12). 1 web truyện trên mạng mình không nhớ tên (12 chương đầu) Mình cop lại đăng lên để tiện mình đọc (và cả những ai thích truyện hậu cung nói chung và Chân Hoàn truyện nói riêng). Mình không có mục đích thương mại hay gì cả. Đã xin phép người dịch và nhận được sự đồng ý.
#hậucung