[countryhuman] Tôi là cậu chủ - FanFic4u

Hài hước

Đang cập nhật

2022-04-05

[countryhuman] Tôi là cậu chủ

1169 lượt thích / 9692 lượt đọc
Truyện xàm Bull vô lí cân nhắc trước khi xem Lưu Ý: Truyện chỉ sẽ tập trung trong truyện không liên quan đến ngoài đời, không có ý xúc phạm bất kỳ quốc gia nào hết, Mẽo/Rú/Gẻ/Tàu khựa/Ná..v.v.. từ dùng chơi những cảnh hài hước, nhất là Việt Nam