(12 Chòm Sao): TÔI, VAMPIRE. - FanFic4u

Ma cà rồng

Đang cập nhật

2022-06-06

(12 Chòm Sao): TÔI, VAMPIRE.

4342 lượt thích / 92281 lượt đọc
Gửi các bạn độc giả, fic 12cs này là do mình viết hồi non tay, mới bắt đầu viết truyện nên phần đất diễn rất rất không đều. Về sau mình sẽ cố gắng phân chia hơn, nhiều lần muốn bỏ fic nhưng nhiều bạn đang chờ nên không drop được nên ráng tiếp tục, các bạn thông cảm. Nữ: Libra, Capricorn, Aries, Cancer, Aquarius, Gemini. Nam: Leo, Sagittarius, Virgo, Scoprio, Taurus, Pisces.